Złe Tłumaczenie z Niem na Pol


(Hi Man05 8) #1

Jeden z błędnych rodzajników