Γαλάζιο vs. μπλε

Which one of those is blue?

Google translate says the first one is blue and the second one is blauw.

Thank you. I didn’t put it through Google. I should have.

I was expecting some of Greek language courses creators to answer…

But now I got it… First is light blue, something that one would call glasz… and second is blue, like ordinary blue.

I am learning Greek for a month now… and very often I remember that quote from rom-com “My Big Fat Greek Wedding”.

“Give me a word, any word, and I show you that the root of that word is Greek.” :smiley:

Aaaand… here is another one: γαλανό.

And google translate gives just “blue”.

Is there a difference? Maybe one can not use all words for blue in all situations?

@neal.p.carey
@nphx

I mean you are maintaining forum for 1692 most important words in Greek… I hope this question is not too much for you :slight_smile:

I am taking your course too, but it is hard for me, so my progress is slow… I am still on the beginner’s side of this Greek language thing, I guess.

is sky-blue (cerulean). Generally for blue just use μπλε, unless you’re trying to be more specific as you would in English (or any other language). γαλάζιο as you already mentioned it light-blue.

Instead of relying too much on Google translate, you should try using some other/better resources for looking up individual words, like:

http://www.lexilogos.com/english/greek_dictionary.htm
or
https://glosbe.com (supports multiple languages)

If you need/want help with pronunciations:

And for Greek verb conjugation, a good place to start is here:

2 Likes

Thank you @neal.p.carey

It is hard to find good resources for learning online.

@ramajana, I frequently find Wiktionary to be quite helpful. It’s not fully comprehensive, but does have a surprising amount of Greek on there. It’s good for looking up synonyms, looking at things by category (ie if you wanted to bring up all Greek conjunctions), etymologies, checking the genders of nouns, and so on. As Neal said, Google translate should really only be used as a very basic tool - I mainly use it for double-checking the accenting on single words, and for getting the general ‘vibe’ of single words - the synonyms it gives are sometimes slightly different to those given elsewhere.

@neal.p.carey, thanks for the Glosbe link, I hadn’t come across that before.

1 Like

If you haven’t seen or tried it, iTalki is a great language learning community: https://www.italki.com/dashboard

1 Like

This is a late response, but better late than never.
For some reason, ‘μπλε’ was taken from the French. I don’t know when this happened, but it’s pretty ugly in the Greek language.
Γαλάζιο is better looking and sounding, in Greek, so I always use that. The other word makes me feel like I’m retching or something.

But μπλε and γαλάζιο are not the same color, any more than Navy Blue and Sky Blue are the same in English. Google both words and look at the images link to compare the colors and you’ll see what I mean.

The article for ‘blue’ on Wikipedia says that ‘Το μπλε ή κυανό είναι ένα από τα βασικά χρώματα του ορατού φάσματος.’ What do you make of that?

Edit: After taking your advice and looking on Google, they both appear to be the same, with a range of shades inbetween. Your example of navy and sky blues could be applied to Greek in the same fashion, without the need of μπλε.

Edit #2: According to the word reference dictionary, they are interchangeable, though it also does say ‘light blue’ in brackets. http://www.wordreference.com/engr/blue Again I do not see why γαλάζιο and the equivalent for light cannot be used similarly.

Good day, time to move on.

I’ve always used μπλε as the generic color blue, usually darker. But γαλάζιος is always light blue. This is the way it was taught to me by my native Greek teacher. See this, also from Wikipedia:

Το γαλάζιο είναι ένας χρωματικός όρος που αναφέρεται στις ανοιχτές αποχρώσεις του μπλε. Το χρώμα του ουρανού χωρίς σύνεφα κατά τη διάρκεια της ημέρας αναφέρεται ως γαλάζιο, όπως συχνά και το χρώμα της ήρεμης θάλασσας. Ο όρος εμφανίζεται και στην επωνομασία της ελληνικής σημαίας ως γαλανόλευκη.