پیشنهادات برای دوره 3000 لغت لانگمن فارسی

من میخواستم پیشنهاداتی رو برای دوره 3000 لغت لانگمن فارسی که توسط کاربر AmirKabir0063 ایجاد شده، ارائه بدم.
خودمم می خوام در این راستا وقت بزارم.
چطور می تونم با کاربر @AmirKabir0063 ارتباط برقرار کنم؟

دوستان می تونند من رو راهنمایی کنند؟
دوره مرتبط: