Switch off writing

How do I switch of the writing phase for all languages? I want to cover listening reading

W ustawieniach kursu autorzy oraz edytorzy mają możliwość ustawienia nauki w jednym języku albo dwóch, więc jeśli masz takie uprawnienia to na spokojnie znajdziesz jak to poprawić.