Level 4 - English for speakers of Turksish - Türkler İçin İngilizce 1-7 by Memrise

should we tell him about the argument?
onlara tartışmadan bahsedelim mi?

Burada them kullanılması gerekmiyor mu?