Kelimenin çevirisi yanlış

طعام جاهز kelimesinin çevirisi yanlış yazılmıştır. Doğru çevirisi hazır yemektir.