Italian for Swedish speakers/Italienska för svensktalande

Vem är ansvarig för kursen i italienska för svensktalande? Jag håller f.n. på med 13 - På matchen i Italienska 5 och är därmed drygt halvvägs genom hela kursen. Under resans gång har jag upptäckt en hel drös med fel, i första hand i de svenska översättningarna. I Duolingo, som jag pluggat italienska med i snart sex år, kan man rapportera felet direkt i den övning där det finns, men hur/var ska man i Memrise rapportera in de fel man upptäcker?

På ett rent pedagogiskt plan tycker jag att det kunde vara på sin plats att vid introduktionen av ett nytt verb alltid ta med dess böjning i samtliga personer i presens och inte bara för ett random verb här och där.