De arbeid


(Thedutchieboy) #1

when learning the word arbeid the program dictates you to type “de arbeid” but will only let you type “arbeid”


(Thedutchieboy) #2

also when the audio speaks this sentence … “je kan de vrouw of beschrijven of een tekening maken” the “of” before beschrijven is left out of the spoken sentence. what is correct?


#3

The spoken sentence is correct: “je kan de vrouw beschrijven of een tekening maken”.