[Course Forum] Индонезийски език

BIPA

15.11.2018 г.

Всеки урок съдържа освен раздел от думи (напр. A1:1, A1:2, B1:1 и т.н.), но също разговори от учебника във вид на аудио. В апликацията за Андроид обаче се появят само разделите от думи (без аудио).

P.S. A1:1 означава Урок 1 (Unit/Bab 1) от ниво A1 (Tingkat A1).

14.11.2018 г.

В следващия постинг добавям телевизии, които можете да достъпите онлайн. Редовното гледане на телевизия или слушане на радио е вид пасивно заучаване на езика. Отделяйте време за този вид дейност!

12.11.2018 г.

Днес завърших първия урок за ниво А1 от учебника на BIPA.
Оказа се, че добавянето на нови думи, превод и произношение, е трудоемка задача и отнема много време. Борбата продължава!

05.10.2018

Скали за сравнение

A1
Tingkat Pemula Rendah
Начинаещ
Beginner
500 думи

A2
Tingkat Pemula Tinggi
Начинаещ
Beginner
1000 думи

B1
Tingkat Menengah Rendah
Средно напреднал
Lower Intermediate
2000 думи

B2
Tingkat Menengah Tinggi
Средно напреднал
Upper Intermediate
4000 - 5000 думи

C1
Tingkat Tinggi / Tingkat Mahir
Напреднал
Advanced
~8000 думи

How Many Words Do I Need to Know to Be Fluent in a Foreign Language?

Common European Framework of Reference for Languages

04.10.2018 г.

Започнах създаването на курс по “Индонезийски език” за българи.

Текущият ми план е курса да съдържа приблизително 5000 думи (които да имат произношение, ако е възможно) и да се движи по учебниците за изпита BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing), издадени от Министерството на Образованието и Културата (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa).

Ще започнем от най-ниското ниво beginner (A1) и ще достигнем до upper intermediate (B2). Все още не съм решил дали ще добавя C1 и C2 от учебниците.

Ще бъдат предоставени и flash cards чрез Anki (ankiweb.net), за да останат в дългосрочната памет научените от Вас думи.

Курсът все още не е завършен, ако желаете да бъдете бета тестъри, моля отидете на този линк.

Очаквам Вашите предложения и корекции.

Sahabatku%20Indonesia

Учебник BIPA (издание 2016) + аудио
Textbook BIPA (edition 2016) + audio

256-256-844acc64391229c22ca16d08b6978dd6%5B1%5Dadobe-pdf-icon%5B1%5D Red-Headphone-PNG-Transparent-Image%5B1%5D A1 57MB

256-256-844acc64391229c22ca16d08b6978dd6%5B1%5Dadobe-pdf-icon%5B1%5D Red-Headphone-PNG-Transparent-Image%5B1%5D A2 25MB

Индонезийска телевизия и радио

kompastv2

KOMPAS TV HD | tvonline.id | vidio.com | metube.id | YouTube HD

transtv

TRANS TV HD | tvonline.id | vidio.com | metube.id
metrotv
METRO TV HD | tvonline.id | vidio.com | metube.id

beritasatu

Link 1 HD | Link 2

nettv

NET TV HD | YouTube HD

sctv

SCTV HD | tvonline.id | vidio.com | metube.id

MNCTV
MNC TV | tvonline.id | vidio.com | metube.id

RCTI
Link 1 Link 2 Link 3

Rajawali Televisi
Link 1 Link 2 Link 3

GTV
Link 1 Link 2 Link 3

iRadio%20Jakarta

Android | Web | Winamp

LOGO-SONORA

Android | Web | Winamp

Индонезийска граматика

За да отговорим отрицателно трябва да използваме една от следните думи - tidak, bukan или belum

BUKAN
Използва се, за да анулираме / отречем дадено съществително (нещо реално като “книга” или нещо абстрактно като “име”) или за да отговорим отрицателно. Например:

TIDAK
Използва се, за да отречем всичко останало, освен съществителните (глаголи, прилагателни, наречия).

BELUM
Belum означава “не още” и се използва, за да посочим нещо, което не е завършило във времето.

ADALAH (IALAH)
Използва се като спомагателен или свързващ глагол (copula / link verb) като например глагола “да бъда”, “бивам”, “съм”. Служи за връзка между подлога и предиката, ако последния е съществително.

—подлог—(спомагателен глагол)—предикат
Ayah Mitko----------(adalah)----pegawai Bank Indonesia.

Adalah е винаги по избор и не се използва задължително навсякъде, особено в кратки изречения. Най-често се използва в изречения, където подлога или предиката са дълги, напр:

Също служи за разбиване на съществителни, за да стане конструкцията по-гладка.

Adalah се използва също в случаите, когато предиката е вербална конструкция играеща ролята на съществително. Тези глаголи се наричат герундий или вербални съществителни (verbal nouns).

“Tugas saya” е подлог, а “menjual koran” e вербално съществително.

Друг случай е когато подлога става предикат, а adalah се слага по избор.

YANG
Значението на yang е “кой”, “който”, “този който”, “кого”, “когото”, в зависимост от изречението.

Множествено число (jamak)
За да превърнем едно съществително в множествено число е нужно да го дублицираме или удвоим. Обикновено съществителното не се удвоява, освен ако не е ясно от контекста и е важно да се знае, че говорим за множествено число.

Понякога дубликацията се използва дори, когато множественото число се подразбира от контекста:

Изпускане на дубликация, когато се говори за цял клас от неща: