[Course Forum] Spaans 1-7 by Memrise (Spanish for Dutch)

course-forum
official

(Peter Vogelzang) #41

Spaans 7, Level 16
buscar
…zoeken

Mij zetten die puntjes op het verkeerde been. Ik ga bedenken wat ik daarvoor aan ‘buscar’ moet toevoegen. Graag de puntjes weghalen in NL.

Spaans 7, Level 11
relajado
ontspannen

Zo kan het ook ‘relajar’ zijn. Mogelijke oplossingen:

  • aangeven dat het om een bijvoeglijk naamwoord gaat, bijvoorbeeld door toevoegen van ‘bijvgl’ aan NL.
  • NL vervangen door ‘ontspannen, relaxed’.

(Peter Vogelzang) #42

Spaans 7, Level 28
sostener
houden

Van Dale geeft onder het lemma ‘houden’ meer dan 20 vertalingen in het Spaans voor 16 Nederlandse betekenissen. Sostener zit daar niet bij!
Suggestie: NL vervangen door een vertaling die ook terugvertaald weer op sostener uitkomt. Bijvoorbeeld ‘(onder)steunen; beweren; in stand houden’.


(Peter Vogelzang) #43

Spaans 2, level 16
tan
zo

Spaans 3, Level 21
así
zo

Hier blijf ik bij de herhalingen over struikelen. Mijn arme brein wil de regel maar niet onthouden: "zo is bij herhalingen van Spaans 2 ‘tan’ en bij herhalingen van Spaan 3 ‘así’ ",

Tan is het ‘zo’ uit ‘zo mooi’ en asi het ‘zo’ uit ‘dat doen we zo’. Het zijn allebei bijwoorden, dus dat biedt geen oplossing. Het aangeven van voorbeelden - zoals hierboven genoemd - zou kunnen, maar wordt verder in deze cursus niet toegepast.
Voorstel: NL in 2,16 vervangen door ‘zo (zodanig)’ en in 3,21 door ‘zo (op deze wijze)’.


(Peter Vogelzang) #44

Spaans 5, Level 5
el paso
een stap

NL moet zijn ‘de stap’.


(Peter Vogelzang) #45

Spaans 5, Level 6
especialmente
vooral

Spaans 7, Level 26
particularmente
vooral

Spaans 7, Level 7
principalmente
vooral; voornamelijk

Ook een heel leuke deze, bij de herhalingen. Bij ‘vooral’ geeft van Dale wel o.a. ‘especialmente’ (naast ‘sobre todo’, ‘ante todo’ en ‘más que nada’), maar noch ‘particularmente’, noch ‘principalmente’. ‘Particularmente’ wordt in van Dale vertaald met ‘in het bijzonder, met name’. Deze woorden hebben dicht bij elkaar liggende, gedeeltelijk overlappende betekenissen. Dat geeft in een woordenlijst altijd problemen. Het ‘vooral; voornamelijk’ in 7,7 is een schijnoplossing.
Voorstel voor oplossing: vervang NL in 7,26 door ‘met name’ èn voeg tevens de twee alternatieve antwoorden toe in alledrie de gevallen.


(Peter Vogelzang) #46

Spaans 5, Level 12
una cortina de humo
het rookgordijn

NL moet zijn ‘een rookgordijn’.


(Peter Vogelzang) #47

Spaans 5, Level 15
arreglar
repareren

Spaans 7, Level 10
reparar
repareren

Je kunt alternatieve antwoorden toevoegen. Maar omdat ‘arreglar’ zoveel meer kan betekenen dan ‘repareren’ lijkt het me beter om in 5,15 NL te vervangen door bijvoorbeeld: ‘regelen; repareren; opruimen’. Wellicht dan wel in 7,10 ‘arreglar’ als alternatief toevoegen.


(Peter Vogelzang) #48

Spaans 5, Level 17
la tormenta
de storm

Spaans 7, level 29
la tempestad
de storm

Graag ‘la tempestad’ en ‘el temporal’ als alternatieven toevoegen aan 5, 17 en ‘la tormenta’ en ‘el temporal’ aan 7,29.


(Peter Vogelzang) #49

Spaans 5, Level 16
el voto
de stem

Zo niet te onderscheiden van ‘la voz’. Oplossing: NL vervangen door ‘de stem (politiek)’.


(Peter Vogelzang) #50

Spaans 5, Level 5
meter
in … stoppen

Hier verwacht je ‘meter en’. Het ‘in …’ zal zijn gebruikt om verwarring met ‘parar’ te vermijden. Een betere oplossing lijkt me: NL vervangen door ‘stoppen, steken’.


(Peter Vogelzang) #51

Spaans 6, Level 7
el tipo
de man; de kerel

Zo kan het net zo goed ‘el tío zijn’. Mogelijke oplossingen:

  • NL vervangen door ‘het type, de soort; de kerel, de vent’.
  • ‘el tío’ als alternatief antwoord toevoegen.

Spaans 6, Level 4
dos no discuten si uno no quiere
het moet van twee kanten komen

NL moet zijn: ‘waar twee kijven hebben twee schuld’.

Spaans 6, Level 3
¿estos son mis calzoncillos?
is dat mijn onderbroek?

NL moet zijn: ‘is dit mijn onderbroek?’.

ahora es la casa de Jose
dit us nu het huis van Jose

Typefoutje.


(Peter Vogelzang) #52

Spaans 5, Level 18
total
totaal, compleet

Spaans 5, Level 19
completamente
volledig, compleet

Spaans 7, Level 30
entero
volledig

Ook dit werkt niet bij de herhalingen. Eerlijk gezegd denk ik dat de toevoeging ‘compleet’ in NL van 5,18 de kans op fout gokken alleen maar vergroot. Een indicatie ‘(bijwoord)’ is in elk geval nodig in 5,19 en alledrie hebben alternatieve antwoorden nodig.
Voorstel voor NL in 5,18: ‘totaal’ met alternatieve antwoorden ‘completo’ en ‘entero’.
Voorstel voor NL in 5,19: ‘volledig, compleet (bijwoord)’ met alternatieve antwoorden ‘totalmente’, ‘enteramente’ en ‘integramente’.
Voorstel voor 7, 30: alternatieve antwoorden ‘completo’, ‘total’ en ‘integro’.


(Peter Vogelzang) #53

Spaans 6, level 8
no debería contarlo a nadie
je mag het aan niemand vertellen

Onderwerp in NL dient veranderd te worden in ik, hij, zij of u.

Spaans 6, Level 8
¿debería perdonar a mi novio?
zou ik moet vriend moeten vergeven?

Typefoutje: NL moet zijn: ‘zou ik mijn vriend moeten vergeven?’.
Graag toevoegen als alternatief antwoord: ‘¿debería perdonar a mi amigo?’.

Spaans 6, Level 9
afronta los hechos
de feiten onder ogen zien

Werkwoordsvorm is niet congruent. Oplossing: vervang NL door: ‘hij ziet de feiten onder ogen’.

Spaans 6, Level 12
intentar
proberen

Graag toevoegen als alternatief: ‘tratar’.

Spaans 6, Level 13
la crema para el sol
de zonnebrandcrème

Graag toevoegen als alternatief antwoord: ‘la crema solar’.

Spaans 6, Level 13
no deben olvidar sus botas de agua
we moeten hun regenlaarzen niet vergeten

NL moet zijn: ‘zij moeten hun regenlaarzen niet vergeten’ of ‘U dient uw regenlaarzen niet te vergeten (meervoud)’.

Spaans 6, Level 16
la barca
de boot

Graag toevoegen als alternatief: ‘el barco’.


(Peter Vogelzang) #54

Spaans 7, Level 7
la importancia
het belang

‘Het belang’ kan ook vertaald worden met ‘el interés’.
Voorstel: NL vervangen door ‘het belang (gewicht)’.


(Peter Vogelzang) #55

Spaans 6, Level 16
convertirse
worden; veranderen in …

‘Veranderen in’ is gewoon ‘convertirse en’, dus hier word je op het verkeerde been gezet.
Oplossing: ‘convertirse en’ als alternatief antwoord toevoegen, òf NL veranderen in ‘worden, veranderen’.

Spaans 6, Level 19
la patada
de trap

Kan zo ook ‘la escalera’ of ‘las escaleras’ zijn
Oplossing: NL vervangen door ‘de trap (schop)’.

Spaans 6, Level 20
deprimido
depressief

‘Depressief’’ is gewoon ‘depresivo’. Voorstel: vervang NL door ‘gedeprimeerd, bedrukt’.

Spaans 6, Level 22
el gilipollas, la gilipollas
de eikel

‘De eikel’ is normaal gesproken ‘la bellota’.
Voorstel: vervang NL door ‘de eikel (scheldwoord)’.

Spaans 6, Level 25
responder
antwoorden

Graag alternatief antwoord ‘contestar’ toevoegen.

Spaans 6, Level 26
la cárcel
de gevangenis

Alternatief antwoord ‘la prisión’.


#56

Spaans 3
Level 13

¿dónde está el baño? - waar zijn de toiletten?
waarom is NL in meervoud gesteld?

está entre la cocina y el salón - ze zijn tussen de keuken en de woonkamer
het is …


(Peter Vogelzang) #57

Spaans 6, level 20
hacer ejercicio
oefeningen doen

Eerlijk gezegd begrijp in niet waarom hier in ES voor enkelvoud gekozen is, maar dat kan niet veranderd worden.
Graag ‘hacer ejercicios’ als alternatief antwoord toevoegen.

Spaans 6, Level 24
despertar
wakker worden

Is niet goed. Despertar = wakker maken en wakker worden = despertarse.


(Merlijn Beeftink) #58

Beste Peter,

Zoals beloofd ga ik er vandaag mee aan de slag. Ik ben geruime tijd op vakantie geweest, dus excuses voor de vertraging en wederom enorm bedankt voor alle hulp!

Groeten,

Merlijn

UPDATE: Alles is bijgewerkt!


(Bert Mastenbroek86) #59

Spaans 6, Level 12

mi marido dijo: "Espero que no nos perdamos"
mijn echtgenote zei: “Ik hoop dat we niet verdwalen”

Echtgenote moet Echtgenoot zijn


#60

buenas tardes @MerlijnB,

Spaans 3

level 13
la habitación de invitados - de gastenkamer
Is dit een logeerkamer of een hotelkamer?
alternatief cuarto de invitados?

level 14
el collar - de ketting
la cadena?
Misschien kan halssnoer worden toegevoegd aan de omschrijving?

level 15
graag zevenmaal lidwoord corrigeren van “een” naar “de”.