[Course Forum] Spaans 1-7 by Memrise (Spanish for Dutch)

course-forum
official

(Peter Vogelzang) #21

Spaans 3, Level 37
después
na

Spaans 7, Level 29
tras
na

Dat gaat niet goed.
Suggestie: In 3,37 NL vervangen door ‘na; daarna, later’ en in 7,29 NL vervangen door ‘na; achter’.


(Peter Vogelzang) #22

Spaans 6, Level 1
obviamente
duidelijk

Spaans 6, level 4
obvio
duidelijk

Dat gaat duidelijk niet goed.
Er zijn veel meer voorbeelden waarbij het een probleem is dat in het nederlands het bijwoord gelijkluidend is aan het bijvoeglijk naamwoord.
Oplossing: in al deze gevallen bij NL aangeven dat het om een bn of een bw gaat. Dat kan door het tussen haakjes en in italics toe te voegen, of de speciale functie van Memrise daarvoor te gebruiken. Die laatste wordt tot nu toe niet gebruikt in Spaans 1 - 7, maar wel in bijvoorbeeld ‘Basis- en Vervolgwoordenschat Spaans 1’ van BlueRock68.


(Peter Vogelzang) #23

Spaans 5, level 2
definitivamente
absoluut

Spaans 7, Level 26
absolutamente
absoluut

Spaans 6, Level 30
en absoluto
absoluut

Dat gaat absoluut niet goed ;-).
Afgezien van het ook hier noodzakelijke toevoegen van de indicatie (bw) in NL, graag de ES antwoorden van 5 en 7 in respectievelijk 7 en 5 als alternatief toevoegen. Eventueel in 5,2 NL vervangen door ‘definitief (bw)’.
Voor ‘en absoluto’ geeft van Dale een andere vertaling: ‘geenszins, helemaal niet’. Ik denk dat NL in 6,30 beter hierdoor vervangen kan worden. In dat geval moeten wel ‘de ninguna manera’ en ‘de ningún modo’ als alternatieve antwoorden toegevoegd worden.


(Peter Vogelzang) #24

Spaans 4, Level 7
el sentido
het gevoel

Zonder meer informatie kan ‘het gevoel’ ook ‘el tacto’ of ‘el sentimiento’ zijn. Bovendien wordt in de volgende woorden in dit level ‘sentido’ nu net in een andere betekenis van ‘zin, betekenis’ gebruikt.
Suggestie: NL vervangen door ‘zin, betekenis; gevoel’.


#25

Hoi @MerlijnB,
Geen notificaties ontvangen of op vakantie?

over Spaans 3:

level 3
¿tienes un mapa? - heb je een kaart?
graag toelichting wat voor kaart: bank, post, plattegrond

level 4 heet Voeding en gaat voornamelijk over betalen?

quieren más cerveza? - zou u meer bier willen?
¿aceptan tarjetas? - accepteert u kaarten?
u e.v. of m.v.?

level 5
el momento - een moment
het moment

es realmente caro
vrouwenstem zegt ‘e realmente caro’

level 7
Reino Unido - het Verenigd Koninkrijk
ontbrekend lidwoord


(Merlijn Beeftink) #26

Hallo Duaal en PeterVogelzang,

Ik ben inderdaad een tijdje weggeweest, maar moet eerlijkheidshalve ook zeggen dat de notificaties achterwege zijn gebleven, dus ik moet ook even goed naar de instellingen kijken zodat dit niet vaker voorkomt.

Ik ga al jullie commentaar zorgvuldig bekijken en de nodige wijzigingen aanbrengen in de cursussen. Hartelijk bedankt allebei voor alle feedback, erg behulpzaam en nuttig!

Groeten,

Merlijn

UPDATE: de voorgestelde wijzigingen zijn allemaal doorgevoerd, alleen het audioprobleem kan nog even tijd kosten voor dat wordt opgelost!


(Peter Vogelzang) #27

Spaans 6, Level 10
apaga la televisión
de tv uitzetten

Werkwoordsvorm niet congruent. En: ook het Spaans kent een verkorte vorm voor ‘televisie’: ‘la tele’. Verwarrend om dan de volledige vorm in ES te vertalen met de afkorting In NL. Mij lijkt voor NL beter: ‘Hij zet de televisie uit’.

Spaans 6, level 12
al final
uiteindelijk

Geen optimale vertaling. Uiteindelijk is eerder ‘finalmente’, of ‘para terminar’. Suggestie: NL vervangen door ‘tot besluit, ten slotte’.

@MerlijnB: fijn om te zien dat je er wel bent :smile:.


(Peter Vogelzang) #28

Spaans 7, Level 3
si fuese astronauta, podría ir al espacio exterior
als ik een astronaut was zou ik naar de ruimte gaan

Vanuit NL zou ik hier …‘iría al espacio …’ verwachten, analoog aan de zin erna.
Suggestie:

  1. NL vervangen door ‘…zou ik naar de ruimte kunnen gaan’, òf
  2. Bij ES als alternatief antwoord ‘…iría al espacio…’ toevoegen.

#29

Hoi @MerlijnB

Nog niet helemaal:

Bedoel je de e-mails? Ik krijg nog wel notificaties maar geen e-mails over deze draad.


(Peter Vogelzang) #30

Er is nòg een ‘duidelijk’:

Spaans 7, level 22
claramente
duidelijk

ik heb geen goed voorstel om ‘claramente’ te kunnen onderscheiden van ‘obviamente’. Bij beide de ander als alternatief antwoord toevoegen is een oplossing. En bij deze ook ‘(bijwoord)’ erbij, alsjeblieft.

In de buurt van ‘obviamente’ werd duidelijk nog een fout gemaakt:

Spaans 6, Level 1
obviamente, cometió un error
ze maakt duidelijk een fout

NL moet zijn: ‘Ze heeft duidelijk een fout gemaakt’.
Waarbij je misschien in één moeite door in ES het alternatieve antwoord ‘claramente, …’ kunt toevoegen.


(Peter Vogelzang) #31

Spaans 5, level 15
alrededor
rond

Hier is een aanduiding nodig dat het om het bijwoord of voorzetsel gaat, want anders kom je uit op ‘redondo’.
Suggestie: NL vervangen door ‘rondom’. Liefst tevens ‘en torno’ toevoegen als alternatief antwoord.


(Merlijn Beeftink) #32

Zou je het nog eens kunnen proberen? “el Reino Unido” is in ieder geval toegevoegd als alternatief. Ik kan de originele Spaanse woorden zelf niet aanpassen, aangezien die is samengesteld door onze Spaanse linguïst.

Ik moet zeggen dat het me zelf ook opvalt dat hier in Spanje (woon inmiddels zo’n 6 jaar in Madrid) er verbazingwekkend vaak over “Reino Unido” gesproken en zelfs geschreven wordt, dus zónder lidwoord. Klinkt mij ook vreemd in de oren, maar schijnt toch veel gebruikt te worden, ondanks richtlijnen van Fundeu (http://www.fundeu.es/recomendacion/toponimos-que-llevan-articulo-409/).


#33

Ja, werkt nu wel. Dank je.

Overigens krijg ik nog steeds geen e-mails over deze draad maar wel over andere.
En Discourse vindt dat ik eigenlijk verder moet gaan PM’en omdat ik hier alleen op jouw berichten antwoord.:roll_eyes:


(Peter Vogelzang) #34

Spaans 7, Level 6
resolver
oplossen

Zo niet te zien of het om oplossen van problemen (resolver, solucionar) of van stoffen in vloeistoffen (disolver) gaat.
Oplossing: NL vervangen door ‘oplossen (van problemen)’. Graag ook ‘solucionar’ als alternatief antwoord toevoegen.


(Peter Vogelzang) #35

Spaans 6, Level 6
justo
eerlijk

Kan zo ook ‘honrado’, ‘integro’ of ‘sincero’ zijn.
Oplossing: NL vervangen door ‘eerlijk, rechtvaardig’.

Zelfde geldt voor het daaropvolgende ‘injusto’. Beter ‘oneerlijk, onrechtvaardig’ voor NL.


(Peter Vogelzang) #36

Spaans 6, Level 14
recuperar
herstellen

Twee problemen:

  1. Dit klopt niet. Voor herstellen in de betekenis van ‘beter worden’ kan 'recuperarse gebruikt worden (of bv. restablecerse). ‘Recuperar’ betekent ‘terugkrijgen; inhalen (een vak); recyclen’.
  2. Bij ‘herstellen’ kun je denken aan ‘reparar, arreglar, corrigir’ enz. als niet tr of intr aangegeven wordt.

Aangezien ES niet gewijzigd kan worden, lijkt me de beste oplossing NL te vervangen door bv. ‘terugkrijgen; inhalen (een vak); recyclen’. Al is het dan een vreemde eend in de bijt in level 14.


(Peter Vogelzang) #37

Spaans 7, Level 8
lograr
bereiken; slagen in

Graag ‘conseguir’ als alternatief toevoegen.


(Merlijn Beeftink) #38

Beste Peter Vogelzang,

Ik ga weer aan de slag met je suggesties. Wederom bedankt!

Groeten,

Merlijn


(Peter Vogelzang) #39

Spaans 7, Level 15
el presente
het heden

Graag ‘el hoy’ als alternatief toevoegen.


(Peter Vogelzang) #40

Spaans 3, Level 13
la habitación
de kamer

Graag ‘el cuarto’ als alternatief toevoegen.