[Course Forum] German 1-7 by Memrise (German for Polish speakers)

(Michal W) #1

In course 7 - Level 14 - I have found mistake in two words:
der Programmier; die Programmierin - should be: der Programmierer; die Programmiererin

1 Like
(Patryk Kawecki 83) #2

W kursie 1, poziom 7 jest wyrażenie “was hätten Sie gerne?”, natomiast w kursie 2 poziom 4 jest wyrażenie “was hätten Sie gern?”. Oba wyrażenia są przetłumaczone jako “czego pan sobie życzy?”, w powtórce, w 1 kursie pojawiają się oba zwroty jednocześnie i wybranie “was hätten Sie gern?” jest traktowane jako błąd. Jeżeli obie formy są poprawne, to można ujednolicić zapis stosując: “was hätten Sie gern(e)?” albo “was hätten Sie gern(gerne)?”

W kursie 3, poziom 6 wyrażenie “biegen Sie links ab” jest przetłumaczone jako “proszę skręcić w prawo”, natomiast słowo “links” znaczy “lewo”.

W kursie 5, poziom 18 jest słowo “nwoczesny” zamiast nowoczesny.

W kursie 5, poziom 27, raz jest używane hatten, a raz haben.

W kursie 5, poziom 31 zdanie “ich finde, dass man sich nicht auf Meinungsumfragen verlassen kann” jest przetłumaczone na “uważam, że można polegać na sondażach” a powinno być “uważam, że nie można polegać na sondażach”.

W kursie 6, poziom 4 “der Gedanke” jest przetłumaczone jako “myślę, że zraniłem jego uczucia”, natomiast oznacza myśl, pomysł, wyobrażenie, ideę.

W kursie 7, poziom 13 jest “der Programmier; die Programmierin”, a powinno być “der Programmierer, die Programmiererin”.

W kursie 7, poziom 32 jest słowo “kozty” zamiast “koszty”.

@discobot can your team check these things?

1 Like
(Robik Wu) #5

Błąd (mistake): biegen Sie links ab - tłumaczenie : skręć w prawo, powinno być: skręć w lewo. (translated as a turn right, should be turn left

(Uczalka) #6

@michal.w Spóźnione podziękowania w imieniu Memrise za zgłoszenie błędu, właśnie sprawdziłam i już powinno działać poprawnie. :slight_smile:

@RobikWu Dzięki za zgłoszenie, zlokalizowałam ten zwrot w kursie i poprosiłam zespół Memrise o poprawienie tłumaczenia. :slight_smile:

(Uczalka) #7

@Patryk-Kawecki-83 Ogromne dzięki za wiadomość, przyjrzymy się wszystkim zgłoszonym przez Ciebie przypadkom i damy Ci znać, kiedy zostaną wprowadzone zmiany (Programmierer/Programmiererin działa już poprawnie), a tymczasem życzymy przyjemnej nauki! :slight_smile: