Błąd w tłumaczeniu

W kursie użytkownika PawelKowalewski - A1 Poziom2 jest błąd w tłumaczeniu angielskiego słowa afternoon (południe). Właściwe tłumaczenie piszemy “popołudnie”.

Pozdrawiam
Stan65